Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрыг заалаар үйлчлэх болон амралт, жуулчны баазын үйл ажиллагааг хязгаарласан хугацааг 10 хоногоор сунгалаа

  • 2021-06-24 10:01:22