Монгол, БНСУ-ын бизнес форумыг зохион байгуулснаар чадавхижсан төслүүдэд ОУ-аас хөрөнгө оруулалт татахад дэмжлэг үзүүлнэ

  • 2021-06-17 13:39:45