Вакцинд хамрагдаагүй хүний ажиллуулж байвал тухайн иргэнийг бус ААН-ийг ТОРГОНО

  • 2021-05-08 12:14:43