QR кодыг зориулалтын бусаар ашигласан 499 тээврийн хэрэгслийн зөвшөөрлийг цуцалжээ  • 2021-05-04 16:17:27