Хүний буруутай үйл ажиллагаанаас болж дэлхий дээр жилд 15 тэрбум мод устгагдаж байна  • 2021-05-04 14:09:35