Улс төрийн чансаа тогтоох санал асуулга явуулбал хувь хүнийг 20 сая, хуулийн этгээдийг 200 сая төгрөгөөр торгоно  • 2021-05-04 13:44:13