Гурван хувийн хүүтэй зээлийг 5,129 зээлдэгч, үүнээс 772 аж ахуйн нэгж, 4,357 иргэнд олгоод байна

  • 2021-04-07 18:39:35