Ковид-19-ийн үед зарцуулахаар 50,7 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй зээл авахаар төлөвлөж байна

  • 2021-01-20 12:29:20