Эмзэг бүлгийн иргэдэд амны хаалт олгож, тандалтын ажлыг зохион байгуулж байна  • 2020-11-25 17:12:20