Батширээт, Өмнөдэлгэр сум руу самарт гарсан иргэдийг татан авна  • 2020-11-20 14:08:14