Хамгаалах бүс хэрэглээгүй тохиолдолд нийслэлээс гаргахгүй, аймгууд руу оруулахгүй

  • 2020-07-11 16:45:10