Соёлын сайдад горилогч Г.Ганбаяр 775 сая төгрөгийн үнэлгээ бүхий орон сууц, 450 сая төгрөгийн хадгаламжтай

  • 2020-07-07 16:23:11