Ерөнхийлөгч УУХҮЯ-ыг Эрчим хүчний яамтай, БХБЯ-ыг ЗТХЯ-тай нэгтгэх саналаа хүргүүлэв

  • 2020-07-06 19:28:44