Соёлын яамыг шинээр байгуулж, Засгийн газар 17 сайд, 14 яамтай байхаар хуульд тусгажээ

  • 2020-07-06 17:10:42