Дипломат төлөөлөгчийн газруудын барилгын их засварт 23 тэрбум төгрөг шаардлагатай  • 2019-11-07 09:32:43