Хүчирхийлэлд өртсөн хохирогчдыг хамгаалах байранд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ  • 2020-06-04 14:47:42