COVID-19-аас урьдчилан сэргийлэх ажилд ОУ-ын байгууллагуудаас 53.8 сая ам.долларын дэмжлэг авна  • 2020-03-25 18:09:23