Ц.Мөнхцэцэг: Хөгжлийн банкны зээлд буруутай этгээдүүдийн үйлдсэн хэрэгт таарсан шийтгэл оноож, хохирлыг нь бүрэн төлүүлж шударга ёсны зарчмыг хэрэгжүүлэх ёстой

  • 2022-05-17 18:33:42