ЗАЛИЛАХ ТӨРЛИЙН ГЭМТ ХЭРГИЙГ ҮЙЛДЭГДЭХ ЯВЦАД НЬ ХЯНАЛТ ТАВИХ БОЛОМЖ ТӨДИЙЛӨН ХОМС

  • 2020-01-13 16:40:43