Нийслэлийн хэмжээнд 500 тоологч, 128 шалгагч ажиллаж байна  • 2020-01-09 12:06:13