Өмнөговь аймгийн малчид тэмцлийн хурц хэлбэрт шилжжээ  • 2022-01-21 10:28:32