Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газрыг А.Энхманлай түр удирдана  • 2021-11-24 16:57:49