Эдийн засаг хөгжлийн яам болон Цахим яамыг шинээр байгуулахад нийт 6.1 тэрбум төгрөгийн төсөв тусгажээ  • 2021-10-21 17:35:38