Тавантолгой түлш компанийн ажилчдад үр дүнгийн урамшууллыг хоёр хувааж олгосноос үл ойлголцол үүссэн гэв.

  • 2021-10-04 18:00:09