Нийлүүлэлтийн хомсдлоос болж үнэ нь нэмэгдсэн барилгын материалын үнэ буурч эхэлжээ  • 2021-09-07 17:02:52